• piatok | 22.január 2021
  • | dnes: Zora
  • | zajra: Miloš

Dispečerský systém riadenia

Dispečerské ovládanie umožňuje dialkový náhľad a vykonanie úpravy v jednotlivých parametroch technológie na riadiacom systéme.
Možnosti daného systému:


  • dialkový náhľad a vykonanie zásahov do technológie ako zmenou príslušných parametrov regulátora, tak aj zmenou jednotlivých časových plánov
  • zobrazenie schém a trendov (jednotlivé namerané hodnoty v časovom diagrame) z technologických procesov
  • zobrazenie aktuálnych / hystorických stavov a porúch, odpočet hodnôt z meračov tepla
  • zasielanie poruchových stavov formou SMS, E-MAIL
  • prístup na technologické schémy a trendy cez INTERNET / INTRANET
  • zobrazenie technologických schém a trendov na MOBILNÝCH zariadeniach
  • exporty meraných veličín do formátu EXCELL / WORD na ďalšie spracovanie
  • využitie pre ľubovolné riadenie technológii: napr.: kurenárske a chladiace systémy, výmenníkové stanice, vodárne, bazény,...
pmsystemintegrator

Ukážky aplikácií dispečerského systému:

pozn.: použitý SCADA/HMI systém PROMOTIC firmy MICROSYS s.r.o.


CELKOVÉ/MESAČNÉ/DENNÉ/ONLINE prístupy od 1.2.2011