Pre zaslanie návodu pre zariadenie OMOS / SOFTERM / SOFTCONTROL je potrebné identifikovať verziu programu, nakoľko každý návod sa pripravuje na konkrétnu technológiu.

POSTUP:

1. Vypnúť zariadenie od el.siete.
2. Zapnúť zariadenie do el.siete.
3. Na displeji sa na par sek zobrazia potrebné informácie (viď vyššie), tieto si poznačiť a zaslať emailom.

Ako vám môžeme pomôcť?

Ďakujem vám, vaša správa bola odoslaná.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba.