Návody, certifikáty, technické listy, cenník – na stiahnutie.

cenník(1.3.2021)  – pdf(0.03 MB)

SOFTERM – pdf(0.05 MB)

OMOS,všeobecné informácie – pdf(0.08 MB)

OMOS, zobrazovač – pdf(0.06 MB)

OMOS, ÚK ekvitermická regulácia – pdf(0.08 MB)

OMOS, regulácia ohrevu TUV – pdf(0.08 MB)

OMOS, regulácia TLAKU – pdf(0.11 MB)

Stonkový snímač teploty Ni1000 – pdf(0.03 MB)

Priestorová a vonkajší snímač teploty TRV Ni1000 – pdf(0.09 MB)

ESH-Z pre 12V – Elektronický snímač zaplavenia – pdf(0.1 MB)

ESH-Z pre 230V – Elektronický snímač zaplavenia – pdf(0.1 MB)

ESH-H pre 12V – Elektronický snímač hladiny – pdf(0.1 MB)

ESH-H pre 230V – Elektronický snímač hladiny – pdf(0.1 MB)

SMW2020 – Monitorovanie a distribúcia dažďovej vody – pdf(0.4 MB)

MIKLAN-GAS, technický list – Systém regulácie a monitorovania teploty plynu – pdf(0.21 MB)

MIKLAN-GAS, zapojenie – Systém regulácie a monitorovania teploty plynu – pdf(0.11 MB)

MIKLAN-GAS, schéma – Systém regulácie a monitorovania teploty plynu – pdf(0.1 MB)