Dispečerský systém riadenia

detail na RS SOFTERM

Ukážky aplikácií dispečerského systému:

hlavné okno - merané/žiadané teploty v technológií
bloková schéma technológie
panel Riadiaceho Systému
technologická schéma
detail na servisný mód
technologická schéma chladenia
detail na modul chladiaceho systému
detail na servisný mód
udalosti a alarmy
úvodná obrazovka dispečerského pracoviska
detail na RS SOFTERM
zmena parametrov
časové programovanie - detail deň
technologická schéma riadenia
úvodná obrazovka rozsiahleho dispečerského pracoviska
merač tepla
webové rozhranie - zobrazenie teplôt
webové rozhranie - zobrazenie všetkých teplôt
webové rozhranie - zmena parametrov
webové rozhranie - zmena parametrov- úvodné okno
webové rozhranie - situačný plán apartmánov