MIKROTERM 05

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre automatickú reguláciu teplovodného vykurovania rodinných domov a malých objektov.

MIKROTERM 05 LAN

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre automatickú reguláciu teplovodného vykurovania rodinných domov a malých objektov.

SOFTERM 15

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre automatickú reguláciu vykurovania budov vybavených plynovými kotolňami, alebo výmenníkovými stanicami, zónové regulácie prevádzkových a obchodných priestorov,…

OMOS 15

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre automatickú reguláciu a riadenie techn.procesov, predovšetkým teplárenských. Umožňuje reguláciu a riadenie plynových kotolní alebo výmenníkových staníc,…

MIKLAN-GAS

Mikropočítačový riadiaci systém určený pre regulácie a monitorovania teploty plynu, tlakov a získavanie stavov.

SMW2020

Systém monitorovania a distribúcie dažďovej vody s pripojením na monitorovacie dispečerské pracovisko prostredníctvom GSM.

Dispečerský systém

Dispečerské ovládanie umožňuje diaľkový náhľad a vykonanie úpravy v jednotlivých parametroch technológie na riadiacom systéme.

TEPLOMERY

Stonkové, vonkajšie a priestorové snímače teploty Ni1000, príložné, priestorové a vonkajšie snímače teploty KT10.

Ostatné výrobky

Elektronický snímač zaplavenia ESH-Z a Elektronický snímač hladiny ESH-H