GYMNÁZIUM

(PRIEVIDZA)
  • Dátum realizácie: 10/2021
  • Rozšírenie existujúcej technológie UK/TUV/KOT o prípravu TUV pomocou Tepelných čerpadielSolárnych panelov.
  • Použitý riadiaci systém: OMOS  8x RJ
  • Dispečersky systém: ÁNO (Promotic vo verzii 8.2.23)

SLOVENSKÁ SPORITELŇA

(PRIEVIDZA)

MEŠTIANSKY DOM

(PRIEVIDZA)
  • Dátum realizácie: 6/2019
  • Príprava ohrevu pre UK , TUV a riadenie KOTLOV a regulácia TLAKU.
  • Použitý riadiaci systém: OMOS  4x RJ
  • Dispečersky systém: ÁNO (Promotic vo verzii 8.2.23)

REŠTAURÁCIA - MERIDIANA

(BOJNICE)

MATERSKÉ ŠKOLY

(PRIEVIDZA)

ČOV

(HUBICE)